Zielone wsparcie – usługi specjalne

Zajmujemy się także poza projektowaniem, realizacją i pielęgnacją terenów zieleni – czynnościami nietypowymi. Nasze doświadczenie nabyte podczas szkoleń praktycznych jak i teoretycznych, a także wiedza zdobyta przez nasze zainteresowania, pozwala nam na wykonywanie czynności takich jak:

  • Formowanie i utrzymanie bonsai oraz minikrajobrazów z roślin strzyżonych
  • Chirurgia drzew – prześwietlanie koron, usuwanie suszu
  • Leczenie lub usuwanie uszkodzeń powstałych w czasie prac budowlanych
  • Zabezpieczanie drzew na czas prowadzenia inwestycji
  • Napowietrzanie systemów korzeniowych
  • Budowa ekranów ochronnych strefy korzeniowej
  • Poprawianie statyki drzew (wiązania opasowe, podpory i inne)
  • Usuwanie wiatrołomów, obniżanie wysokości, redukcje masy, cięcia techniczne
  • Odśnieżanie dachów i terenów różnego rodzaju sprzętem z zachowaniem zasad BHP