Nadzory Inspektora Terenów Zieleni

Posiadamy uprawnienia w zakresie nadzorów nad terenami zieleni. Możemy m.in. wydawać zalecenia i opinie dotyczące zabezpieczenia zieleni na placach budowy. Wiedza zdobyta podczas szkolenia gwarantuje Państwu rzetelność wykonywanych przez nas prac.

skan20150217