Inwentaryzacje dendrologiczne

Wykonujemy profesjonalne i rzetelne inwentaryzacje terenów zieleni. Nasze doświadczenie poparte jest wieloma wykonanymi inwentaryzacjami w tym m.in. inwentaryzacja drzewostanu na terenie Warszawskich Filtrów (ponad 700 pozycji). Inwentaryzacja drzewostanu zawiera informacje, takie jak: nazwa gatunkowa (łać./pol.), ilość, obwód pnia na wys. 130cm, średnica korony/powierzchnia, wysokość, lokalizacja na mapie geodezyjnej.

Dodatkowo jesteśmy w stanie wykonać gospodarkę drzewostanem i wskazania do pielęgnacji w formie map i tabel. Do wykonywania inwentaryzacji wykorzystujemy profesjonalny sprzęt do pomiarów, wykorzystywany przez leśników.

  • Rozpoznawanie gatunków w stanie ulistnionym i bezlistnym
  • Ocena drzewostanu
  • Zalecenia do pielęgnacji